Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden geldt voor iedereen die de website www.viralsonline.com bezoekt.

1. Gegevens van bezoekers
1a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.viralsonline.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

www.viralsonline.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

1b Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een nieuwsbrief.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, artikel, tip, handigheid etcetera, waarvan www.viralsonline.com nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

2. Cookies
2a www.viralsonline.com maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.viralsonline.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

2b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

2c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook via de browser.

2d Op www.viralsonline.com worden ook door derden als Facebook en Google cookies geplaatst. Deze cookies zorgen ervoor dat je gepersonaliseerde advertenties te zien krijgt op de website en dat het mogelijk is artikelen te delen op Facebook via de website.

3. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze algemene voorwaarden terecht bij www.viralsonline.com. De contactgegevens staan vermeld op de website.

4. Disclaimer
Ondanks dat wij ons uiterste best doen om in onze artikelen of andere content geen fouten te maken, kan www.viralsonline.com niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. www.viralsonline.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website of de (on)bereikbaarheid ervan. www.viralsonline.com kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. www.viralsonline.com garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. www.viralsonline.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen geluk aan te kunnen passen zonder enige kennisgeving.

5. Beveiliging
De gegevens die de klant aan www.viralsonline.com verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.